ПРОБЛЕМИ ВИКОРИСТАННЯ ЕЛЕМЕНТІВ ДІДЖИТАЛІЗАЦІЇ У ПРОЦЕСАХ ПЛАНУВАННЯ МАРКЕТИНГОВИХ СТРАТЕГІЙ ПРИ ЗЛИТТЯХ ТА ПОГЛИНАННЯХ

Автор(и)

  • Денис Михайлик
  • Галина Бублей
  • Лев Власенко

Ключові слова:

Діджиталізація, Маркетинг, Корпоративне управління

Анотація

У роботі представлено інтегративний аналіз джерел, який дозволяє виявити сучасні тренди в розвитку методів, технологій, інструментів маркетингу, де в умовах глобальної конкуренції зазначається, що раціональним способом збільшення капіталу підприємства є злиття і поглинання, які адекватно реагують на виклики зовнішнього середовища створенням вертикально-інтегрованих структур, що самостійно впливають на зовнішню конкуренцію середовища, знижуючи тім самим ступінь невизначеності. Окрім цього слід зазначити, що використання процесів диджиталізації, використання інструментів автоматизації у процесі прийняття управлінських рішень, в тому числі з точки зору злиттів та поглинань, дозволяє мінімізувати ризики втрати капіталу, ринкової частки, та як результат маркетингового потенціалу компанії в цілому.

Посилання

Number & Value of M&A Worldwide [Electronic resource]: https://imaa-institute.org/mergers-and-acquisitions-statistics/.

GalayeyukV. Synergistic effect of cost at mergers and acquisitions [Electronic resource] / Galasyuk I Management and manager. - 2005. - С. 15-19. - Access mode: http://www.galasyuk.com.ua/downloads/publications/ synergetic.pdf.

Genske M. Mechanisms of financing of mergers and acquisitions: international experience / Genske M. // Mergers and acquisitions. - 2003. - № 9. - С. 88-93.

Merger of enterprises as a factor of increasing their competitiveness in the international market [Electronic resource] / Glinska G.Y. - Access mode: http://vlp.com.ua/files/08_25.pdf.

Lysenko Y. G. Formation of strategic potential of economic systems integration / Y. G. Lysenko, S. I. Levitsky, D. P. Mykhailik / Models of evaluation and analysis of complex socio-economic systems: a monograph / edited by V. S. Ponomarenko, T. S. Klebanova, N. A. Kizyba. - Kharkiv : ID "INGEK", 2013. - 664 с.

Mykhailyk D.P. Management of the marketing potential of the enterprise // Monograph under the editorship of prof. Lysenko Y.G., prof. Guz N.G. - Donetsk: LLC "Yugo-Vostok, Ltd." 2005 - 352 p.

Simulation modeling of economic systems: applied aspects: a collective monograph / Y.G. Lysenko, D.V. Belenko, V.N. Kravchenko, A.Y. Mints; edited by Doctor of Economics, Professor Y.G. Lysenko. Donetsk National University. - Donetsk: Knowledge (Donetsk branch). 2013. - с. 249-262.

Some issues of ensuring the stability of the financial system [Electronic resource]: Resolution of the Cabinet of Ministers of Ukraine of December 18, 2016 - Access mode: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/961-2016-п.

Ganter Cycle [Electronic resource]. - Access mode: https://www.gartner.com/en/research/methodologies/gartner-cycle.

Genetic algorithms for optimization of reflexive effects / Mints A.Y., Khadzhinova E.V., Nikonova M.I. // Bulletin of Priazovsky State Technical University. Ser: Economic Sciences. - 2012. - №24. - С. 75-84.

Modernization of financial systems: methodology and management tools / edited by Y. Lysenko, D. Zherlitsyn. - Poltava: PUET. 2017. - 348 с.

Kamyshnykova E., Mints A. Methods of stakeholder prioritization in the context of stakeholder management / International Scientific Conference "Contemporary issues in business, management and economics engineering'2019 May 9-10, 2019, Vilnius, Lithuania. - P. 446-457.

Integrated information system of enterprise resource management / Zaitseva NM, Levitsky SI, Frunze IA // Economic Cybernetics. - Donetsk : DonNU, 2010. - No. 1-3 (61-63). - С. 87-89.

Modeling the financial stability of integrated structures in mergers and acquisitions / Mykhailyk D.P., Shevchenko E.A., Levytskyi S.I. // Journal of Economic Reforms. - 2017. - №. 2. - С. 38-44.

Mikhailyk D.P. Organizational mechanism of marketing management of foreign economic activity of a metallurgical enterprise // New in economic cybernetics (Collection of scientific papers) Under the general editorship of Y.G. Lysenko. Y.G. Lysenko DonNU / Modeling of corporate management - Donetsk: DonNU, 2004, Issue 1 - pp. 62-76.

Mikhailyk D.P. Realization of marketing potential in foreign economic activity of an industrial enterprise // New in economic cybernetics (Collection of scientific works) under the general editorship of Yu. Y.G. Lysnenko, DonNU / Management of the marketing potential of the enterprise - Donetsk DonNU, 2003 -Vyp.4 p-120-130

Downloads

Опубліковано

27.12.2022

Як цитувати

Михайлик, Д., Бублей, Г., & Власенко, Л. (2022). ПРОБЛЕМИ ВИКОРИСТАННЯ ЕЛЕМЕНТІВ ДІДЖИТАЛІЗАЦІЇ У ПРОЦЕСАХ ПЛАНУВАННЯ МАРКЕТИНГОВИХ СТРАТЕГІЙ ПРИ ЗЛИТТЯХ ТА ПОГЛИНАННЯХ. Цифрова економіка та інформаційні технології, 1(1). илучено із http://journals.zieit.edu.ua/index.php/deit/article/view/9