Том 1 № 1 (2022): Цифрова економіка та інформаційні технології

Шановні колеги!

Ми раді бачити вас серед читачів електронного журналу "Цифрова економіка та інформаційні технології"! Він продовжує академічні традиції Запорізького інституту економіки та інформаційних технологій у публікації результатів наукових досліджень та донесення їх до освітньої та наукової спільнот в Україні та світі. На теперішній час подібні можливості реалізуються виданням "Праці ЗІЕІТ", але наш новий журнал покликаний розвивати вказані традиції за рахунок ширшої аудиторії науковців, зокрема, на міжнародному рівні, та сучасної  технологічної платформи OJS. Редакційна колегія планує випускати журнал двічі на рік, логічно завершуючи семестрові дослідження та підбиваючи підсумки випусків спеціалістів різного освітнього рівня - бакалаврів, магістрів, тощо, які разом з науковими керівниками також зможуть публікувати статті з отриманими науковими результатами.

Таким чином,  буде реалізовано сучасний підхід до розвитку інформаційних технологій у прикладних дослідженнях та висвітлено наукові результати підрозділів ЗІЕІТ, у першу чергу, кафедри інформаційних технологій та лабораторії інформаційно-технологічного супроводження діяльності інституту. Ми сподіваємося на плідне співробітництво з вами та пропонуємо надсилати статті нашій міжнародній редакційній колегії, яка суворо, але конструктивно контролюватиме якість опублікованих матеріалів.

З повагою,
Левицький Станіслав Іванович,
головний редактор

Опубліковано: 27.12.2022