ПОСЛІДОВНОСТЬ ДІЙ ОПЕРАТОРА: НЕЧІТКИЙ АНАЛІЗ

Автор(и)

  • Юлія Резніченко Zaporizhzhya Institute of Economics and Information Technologies image/svg+xml

DOI:

https://doi.org/10.5281/zenodo.8328324

Ключові слова:

відстань Левенштейна, нечітка міра, помилковість, ціна дії, оператор

Анотація

Роботу присвячено рішенню актуальної науково-технічної проблеми удосконалення оцінювання помилковості дій оператора. Обґрунтовано нечітку природу помилковості результатів дій та послідовності дій оператора. Для визначення нечіткої міри помилковості послідовності дій модифіковано відстань Левенштейна. Розглянуто можливості формального аналізу даних когнітивного характеру. Обґрунтовано застосування нечіткого підходу до структурного аналізу часових рядів когнітивних факторів на основі кластеризації нечітких середніх і нечітких множин другого типу. Схема реалізації нечіткого підходу модифікована методом визначення кількості кластерів та методами визначення рівня нечіткості для алгоритму кластеризації нечіткого середнього. Визначено нечіткі ціни операцій вставлення, видалення, заміни дій. Визначено умови виконання та перевірено справедливість обмежень на застосування нечіткої відстані Левенштейна.

Біографія автора

Юлія Резніченко , Zaporizhzhya Institute of Economics and Information Technologies

Резніченко Ю.С.,

Кафедра інформаційних технологій
Запорізький інститут економіки та інформаційних технологій
Запоріжжя, Україна

Посилання

Дозорцев В.М. Компьютерные тренажёры для обучения операторов технологических процессов /В.М. Дозорцев. – М.: СИНТЕГ, 2009. – 372 с.

The Levenshtein-Algorithm [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.levenshtein.net. − Дата звернення: 17.02.2023.

Пегат А. Нечёткое моделирование и управление /А. Пегат; пер. с англ. М.: БИНОМ, Лаборатория знаний, 2009. – 798 с.: ил.

Нечеткие модели и нейронные сети в анализе и управлении экономическими объектами: моногр. / [Ю.Г. Лысенко, Е.Е. Бизянов, А.Г. Хмелев и др.]; под ред. чл.-кор НАН Украины, д-ра экон.наук, проф. Ю.Г. Лысенко – Донецк: Юго-Восток, 2012. – 388 с.

Рефлексивные процессы в экономике: концепции, модели, методы: моногр. / [Р.Н. Лепа, О.Е. Кузьмин, Н.Ю. Рекова и др.]; под ред. Р.Н. Лепы / НАН Украины, Ин-т экономики пром-сти. – Донецк, ИЭП НАН Украины, 2012. – 224 с.

Руденська В. В. Моделі інформаційної підтримки процесів інтеграції у металургійній галузі / В. В. Руденська, С. І. Левицький, Д. П. Михайлик // Часопис економічних реформ. – 2016. – № 4. – С. 34-40.

Downloads

Опубліковано

27.12.2022

Як цитувати

Резніченко , Ю. (2022). ПОСЛІДОВНОСТЬ ДІЙ ОПЕРАТОРА: НЕЧІТКИЙ АНАЛІЗ. Цифрова економіка та інформаційні технології, 1(1). https://doi.org/10.5281/zenodo.8328324

Номер

Розділ

Інженерія програмного забезпечення